BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 24.10.2019 – 27.10.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 24.10.2019 – 27.10.2019 1. Thánh lễ truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh Gp Hà Tĩnh 2. Làm phép nhà mục vụ giáo xứ Tân Bình Gp Bắc Ninh 3. Linh mục đoàn Phát Diệm tĩnh tâm năm 2019 4. Hạt Thành Phố Huế: Khánh Nhật Truyền Giáo 2019 tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes