LHS Thứ Ba 15.10.2019: TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Thứ Ba 15.10.2019: TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes