LHS Thứ Hai 28.10.2019: CẦU NGUYỆN; LÀ HƠI THỞ CỦA HỘI THÁNH- Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCTLHS Thứ Hai 28.10.2019: CẦU NGUYỆN; LÀ HƠI THỞ CỦA HỘI THÁNH- Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes