Lm. Antôn Đặng Hữu Nam giảng lễ công lý và hòa bình 09.10.2019Lm. Antôn Đặng Hữu Nam giảng lễ công lý và hòa bình 09.10.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes