Lời ngỏ của Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, Chánh xứ DCCT Cần Giờ về chương trình "TRI ÂN TPB - VNCH"


Lời ngỏ của Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, Chánh xứ DCCT Cần Giờ về chương trình "TRI ÂN TPB - VNCH"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes