Ngày 19.10: Thánh Phaolô Thánh Giá (1694-1775)Ngày 19-10: Thánh Phaolô Thánh Giá (1694-1775)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo