TGP Sài Gòn đến chào Đức tân TGM Giuse Nguyễn NăngNguồn: WGPSG Vào lúc 11g50 ngày 21.10.2019, phái đoàn của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đến Tòa Giám mục Phát Diệm chào Đức Tân TGM Giuse Nguyễn Năng - TGM TGPSG. Phái đoàn gồm có 20 thành viên: Đức Giám mục (ĐGM) Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám quản tông tòa - làm trưởng đoàn, ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục TGPSG, linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện, Lm Phêrô Kiều Công Tùng - Chưởng ấn - Chánh Văn phòng, cùng các linh mục trong Ban tư vấn và các linh mục hạt trưởng. Tháp tùng phái đoàn còn có Lm Giuse Đào Nguyên Vũ - chánh văn phòng HĐGM-VN, và Ban Truyền thông TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes