Tháng các linh hồn: Câu chuyện những người đã chết hiện về xin Thánh Piô Năm Dấu Thánh cầu nguyệnTại sao chúng ta sợ chết, phân tích của Đức Bênêđíctô thứ 16 Sự cần kíp phải cầu nguyện cho các đẳng linh hồn Bên cạnh đó là Câu Chuyện Cuộc gặp gỡ lạ lùng giữa Cha Thánh Piô thành Pietrelcina và một linh hồn từ luyện ngục

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes