Thánh Lễ Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên 20/10/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ (nhà thờ Đa Minh - Ba Chuông)Thánh Lễ Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên 20/10/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ (nhà thờ Đa Minh - Ba Chuôn)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes