Thánh lễ Thánh TÊRÊSA AVILA - TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH (15.10.2019) tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn Thánh lễ Thánh TÊRÊSA AVILA - TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH (15.10.2019) tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes