TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, 14/10/2019Chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa Nhật ngày 13 tháng 10, 2019. 2- Các phái đoàn Anh quốc tham dự lễ phong thánh cho Đức Hồng Y Newman. 3- Thượng Hội Đồng Giám Mục bàn về bảo vệ nhân quyền và các hình thức tội phạm ở Amazon. 4- Thượng Hội Đồng Giám Mục đào sâu cảm thức tội lỗi sinh thái Amazon. 5- Tiếng nói của Giáo hội có thể ảnh hưởng trên các chính sách của vùng Amazon. 6- Hàn quốc, Nhật bản và Việt Nam là ví dụ cho thấy không cần “Viri Probati”. 7- Hội đồng Giám Mục Ý giúp 16 triệu Euro cho các nước Thế giới Thứ Ba. 8- Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc: Lễ tốt nghiệp và khai giảng. 9- Giáo phận Hà Tĩnh: Công bố quyết định thành lập Tiền Chủng Viện. 10- Giới thiệu Thánh Ca: Nữ Vương Bình An.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes