Đức Thánh Cha: Đối với Ki-tô hữu, lòng cậy trông giống như không khí để hít thởĐể trở thành những con người của cậy trông và hy vọng, chúng ta không được dính bén với điều gì và sống trong niềm mong mỏi hướng tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Nếu chúng ta đánh mất viễn tượng này, cuộc sống sẽ như một dòng nước ngưng đọng, không chuyển động và rồi hư hoại.
Nếu chúng ta muốn trở thành những con người của cậy trông và hy vọng, chúng ta phải là những người nghèo, những người nghèo không gắn bó với bất cứ điều gì. Trở nên nghèo và mở ra với bờ bên kia. Cậy trông là khiêm tốn, và đó là nhân đức mà chúng ta cần phải sống mỗi ngày. Mỗi ngày, chúng ta phải sống lại điều ấy. Mỗi ngày, chúng ta phải cầm lấy sợi dây và thấy rằng chiếc mỏ neo đã được cố định ở đó rồi và tay mình giữ chặt lấy sợi dây; mỗi ngày chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có sự bảo đảm, và rằng chính Thánh Thần làm việc trong chúng ta với những điều nhỏ bé.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes