Vatican News phỏng vấn Đc. Anphong Nguyễn Hữu Long về Tháng Truyền giáo Ngoại thườngThực hiện: Văn Yên, SJ Các câu hỏi phỏng vấn: 1. Tháng 10 này là Tháng Truyền giáo Ngoại thường mà Đức Thánh Cha khởi động cho toàn Giáo hội, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng, xin Đức cha cho biết Giáo hội Việt Nam tiếp nhận và triển khai sáng kiến này như thế nào? 2. Xin Đức Cha giải thích thêm về ý nghĩa chủ Tháng truyền giáo ngoại thường này: "Được rửa tội và được sai đi". 3. Việc loan báo Tin Mừng tại giáo phận Vinh như thế nào và Đức Cha có những sáng kiến gì cho việc loan báo Tin Mừng tại giáo phận của Đức Cha? 4. Thưa Đức Cha, sau gần một năm về giáo phận Vinh, Đức Cha cảm nhận thế nào về những niềm vui và thách đố mà Đức Cha gặp như là một vị mục tử của Giáo phận?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes