BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 15.11.2019 – 17.11.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 15.11.2019 – 17.11.2019 1 Linh mục đoàn giáo phận Thanh Hóa tĩnh tâm năm 2019 2 Thánh Lễ Khánh Thành Nhà thờ Giáo họ Tri Lễ và Nghi thức Làm Phép Nhà Mục Vụ Giáo xứ Đốc Sơ Gp Huế 3 Thánh Lễ Tạ Ơn 15 năm Giám Mục của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh 4 Gx. Kẻ Sặt Gp Hải Phòng - Thánh lễ giỗ mãn tang cha cố Phêrô Đoàn Văn Kiểm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes