Giáo phận Banmêthuột-Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế tại Nhà Thờ Chính Tòa BMTThứ sáu, ngày 22/11: Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế - Thánh lễ lúc 08g00, tại Nhà Thờ Chính Tòa Danh Sách các các Đại Chủng Sinh sẽ được phong chức Phó Tế: - Phêrô Lê Minh Anh - Phaolô Nguyễn Quang Hải - Giuse Nguyễn Văn Hiếu - Phaolô Nguyễn Tùng Lâm - Gioan Baotixita Hồ Anh Phi - Gioan Nguyễn Hoàng Tâm - Phêrô Vương Đình Thắng - Ambrôsiô Trần Đức Trạng - Giuse Nguyễn Văn Triều - Phaolô Nguyễn Văn Yến - Giuse Vũ Văn Tiệp.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes