LHS Thứ Tư 13.11.2019: TẠ ƠN CHÚA – ĐẤNG CỨU ĐỘ CHÚNG TA - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCTLHS Thứ Tư 13.11.2019: TẠ ƠN CHÚA – ĐẤNG CỨU ĐỘ CHÚNG TA - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes