Sứ điệp Đức Thánh Cha gởi nhân dân Thái Lan trước chuyến tông duNgày 15/11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một sứ điệp video cho nhân dân Thái Lan. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao dấn thân của nước này cho sự hòa hợp chung sống của miền Đông Nam Á.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes