Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên C (Lc 14, 15-24) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc CSsR 05/11/2019


Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên C (Lc 14, 15-24) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc CSsR 05/11/2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes