Thánh Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 56 tại phần mộ Lái Thiêu 2.11.2019


Thánh Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 56 tại phần mộ Lái Thiêu 2.11.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes