THÁNH LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lúc 17g00 ngày 16 tháng 11 năm 2019, tại nhà thờ Chính Toà Đà NẵngTHÁNH LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  Lúc 17g00 ngày 16 tháng 11 năm 2019, tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes