Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay,18/11/2019Chương trình Truyền Hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau: 1- Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, Chúa nhật ngày 17/11/2019. 2- Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới Người nghèo lần thứ 3. 3- Đức Thánh Cha tiếp Hội nghị của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. 4- Đức Thánh Cha nói: Công lý thật sự dựa trên đối thoại chứ không trên nền văn hóa loại bỏ. 5- Hội nghị bảo vệ phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số. 6- Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho các tín hữu hành hương Lộ Đức. 7- Sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi nhân dân Thái Lan. 8- Tại Philippines: Năm 2020 là Năm của Đại kết, Đối thoại liên tôn và Dân tộc bản địa. 9- Đức Cha Quách Hi Cẩm quyết không gia nhập “Giáo hội độc lập” của Trung Quốc. 10- Bạo lực gia tăng, các Kitô hữu Ấn Độ yêu cầu quyền hiến pháp. 11- Giáo phận Kontum mừng lễ thánh Stephanô Cuenot Thể. 12- Giới thiệu Thánh Ca: Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes