Thánh Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 56 tại phần mộ 2.11.2019Trực tiếp: Thánh Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lần thứ 56 tại phần mộ 2.11.2019

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes