Trực tiêp: Thánh lễ Truyền chức Linh mục Giáo phận Hải PhòngTòa Giám mục vui mừng thông báo: Sau khi tham khảo ý kiến của Ban tư vấn Giáo phận dịp Tĩnh tâm thường niên ngày 11 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục – Giám quản Tông tòa Giáo phận quyết định sẽ truyền chức Linh mục cho 7 Thày Phó tế vào lúc 15 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2019. Các Thày này đã được truyền chức Phó tế ngày 5 tháng 6 năm 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. Sau đây là danh sách các Thày:
1. Thày Giuse Nguyễn Thành Công Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1986, tại giáo xứ Nam Pháp Địa chỉ: 67 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng 2. Thày Phêrô Hoàng Văn Độ Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1986, tại giáo xứ Xuân Quang Địa chỉ: Xuân Quang - Bạch Đằng - Tiên Lãng - Hải Phòng 3. Thày Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1982, tại giáo xứ Liễu Dinh Địa chỉ: Liễu Dinh - Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng 4. Thày Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1987, tại giáo xứ Liễu Dinh Địa chỉ: Liễu Dinh - Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng 5. Thày Gioan Baotixita Phạm Văn Thu Sinh ngày 22 tháng 02 năm 1985, tại giáo xứ Tiên Đôi Địa chỉ: Xóm Giáo Tiên Đôi Ngoại - Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng 6. Thày Antôn Vũ Văn Trọng Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1983, tại giáo xứ An Toàn Địa chỉ: An Toàn - Hòa Nghĩa - Dương Kinh - Hải Phòng 7. Thày Gioakim Vũ Văn Tuyền Sinh ngày 01 tháng 7 năm 1982, tại giáo xứ Thiết Tranh Địa chỉ: Thiết Tranh - Vĩnh An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes