Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong lễ Đêm Giáng Sinh 2019, tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn 24-12-2019.Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong lễ Đêm Giáng Sinh 2019, tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn 24-12-2019.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes