Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019, bài 2 "Anh Chị Em là Đèn sáng Đức tin" - Lm. Lê Quang Uy.Giáo xứ Rạch Vọp, Giáo phận Cần Thơ tĩnh tâm mùa vọng 2019, từ ngày 04 đến 06 tháng 12. "Anh Chị Em là Đèn sáng Đức tin" Là chủ đề tĩnh tâm ngày thứ nhất do Cha Giuse Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes