Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019, bài 3: "Anh Chị Em là men tan phục vụ" - Lm. Lê Quang Uy.Giáo xứ Rạch Vọp, Gp. Cần Thơ tĩnh tâm mùa vọng từ ngày 04 đến 06 tháng 12 năm 2019. "Anh Chị Em là men tan phục vụ" là chủ đề tĩnh tâm ngày cuối cùng, do Cha Giuse Lê Quang UY, Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes