Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019, buổi 3 - Nhà thờ Chợ Đũi - Lm. Lê Quang Uy.Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2019, buổi 3 - Nhà thờ Chợ Đũi - Lm. Lê Quang Uy.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes