BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 08.12.2019 – 10.12.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 08.12.2019 – 10.12.2019 1.Giáo xứ Nghĩa Ải TGP Hà Nội : Mừng kỷ niệm 100 năm ngôi thánh đường và khánh thành trung tâm mục vụ 2. Gp. Bà Rịa: Ngày gặp gỡ các gia đình đang gặp “thương tổn” trong đời sống hôn nhân gia đình 3.Giáo xứ Bắc Hà TGP Sài Gòn: Mừng lễ bổn mạng 4. Regia Nha Trang mừng ngày Tổng hội Thường niên và Thánh lễ Tạ ơn mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes