BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 17.12.2019 – 19.12.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 17.12.2019 – 19.12.2019 1. Lễ Truyền thống Sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội lần thứ 22 2. Giáo phận Thái Bình: Đại hội Khuyết tật năm 2019 3. Đức Cha Giáo phận Xuân Lộc - mừng Giáng Sinh sớm với các thiếu nhi di dân, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt 4. Giáo xứ Hòa Hưng - TGP Sài Gòn Hồng ân 48 năm linh mục

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo