BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 19.12.2019 – 22.12.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 19.12.2019 – 22.12.2019 1. Trung tâm hành hương Sở Kiện tôn vinh hai Thánh tử đạo quê hương 2. Giáo Xứ Chính Tòa GP Thanh Hóa: Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Và Thánh Lễ Tạ Ơn Tuần Chầu Thánh Thể Của Giáo Họ Tân Thảo Đại Độ 3. Hội Sinh viên Công giáo Vinh tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 4. Thánh Lễ Đặt Đá Xây Dựng NT Quỳnh Ngọc Gp Ban Mê Thuật

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes