BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 27.12.2019 – 29.12.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 27.12.2019 – 29.12.2019 1. Khánh thành và làm phép nhà mục vụ giáo xứ Xuy Xá - GP Hà Nội 2.Thánh lễ đêm Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa GP Buôn Mê Thuật 3. Lễ Thánh Anh Hài - Bổn Mạng Ban Bảo Vệ Sự Sống TGP Hà Nội. 4. Quý Sơ Dòng Thánh Phaolô Hà Nội Xuống Đường Kêu Cứu Trong Những Ngày Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes