BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 03.12.2019 – 05.12.2019BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 03.12.2019 – 05.12.2019 1. Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Phan Thiết 2. Giáo xứ Xuân Bình Gp Xuân Lộc : Làm phép nhà Mục vụ và Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức 3. Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Cho Chín Thầy Phó Tế Dòng Tên 4. Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Kẻ Vang GP hà tĩnh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes