Cha Giuse Tiến Lộc giảng tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 cho giới trẻ tại Gx. Sao Mai (Ngày 3)Cha Giuse Tiến Lộc giảng tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 cho giới trẻ tại Gx. Sao Mai (Ngày 3)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes