Gương Thánh Nhân 06.12 Thánh Nicholas Myra (250-326)
Gương Thánh Nhân 06.12 Thánh Nicholas Myra (250-326)


Theo tương truyền thì Thánh Nicolas sinh tại Patras miền Lycia (Hy Lạp) thuộc gia đình danh giá. Ngay từ nhỏ, Ngài đã tập giữ chay những ngày thứ tư và thứ sáu trong tuần và Ngài đã duy trì thói quen tốt đẹp ấy trong suốt cuộc đời.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo