LHS Thứ Ba 03.12.2019: THÁNH PHANXICÔ XAVIE, MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCTLHS Thứ Ba 03.12.2019: THÁNH PHANXICÔ XAVIE, MẪU GƯƠNG TRUYỀN GIÁO - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes