LHS Thứ Bảy 21.12.2019: MỞ LÒNG CHO ÂN SỦNG ĐỂ DẤN THÂN - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTLHS Thứ Bảy 21.12.2019: MỞ LÒNG CHO ÂN SỦNG ĐỂ DẤN THÂN - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes