LHS Thứ Hai 02.12.2019: PHÉP LẠ CỦA ĐỨC TIN VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCTLHS Thứ Hai 02.12.2019: PHÉP LẠ CỦA ĐỨC TIN VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes