LHS Thứ Hai 16.12.2019: SỐNG TRONG SỰ THẬT ĐỂ LÀM CHỨNG CHO CHÚA CỨU THẾ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTLHS Thứ Hai 16.12.2019: SỐNG TRONG SỰ THẬT ĐỂ LÀM CHỨNG CHO CHÚA CỨU THẾ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes