LHS Thứ Năm 05.12.2019: NGÔN SỨ GIẢ VÀ NỀN TẢNG THẬT - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCTLHS Thứ Năm 05.12.2019: NGÔN SỨ GIẢ VÀ NỀN TẢNG THẬT - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại , DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes