LHS Thứ Năm 12.12.2019: PHẬN BẠC MÀ DUYÊN MAY- Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Thứ Năm 12.12.2019: PHẬN BẠC MÀ DUYÊN MAY- Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes