LHS Thứ Sáu 13.12.2019: LƯỠI KHÔNG XƯƠNG- Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OPLHS Thứ Sáu 13.12.2019: LƯỠI KHÔNG XƯƠNG- Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes