Thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh - 21h30, 24/12/2019 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn.Thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh - 21h30, 24/12/2019 Diễn nguyện và Thánh lễ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes