Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng ngày 01.01.2020: "Con đường làm giàu thì tốt nhưng đừng kẹt xe"

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng ngày 01.01.2020: "Con đường làm giàu thì tốt nhưng đừng kẹt xe"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo