BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14.01.2020 – 16.01.2020BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỪ NGÀY 14.01.2020 – 16.01.2020 1. Các Đức Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội họp mặt Tất niên năm Kỷ Hợi 2. Giáo xứ Tân Định: Thánh lễ tạ ơn, Tuyên hứa & Nhận sứ vụ của HĐMV nhiệm kỳ 2020-2024 3. Gia đình Giáo phận Hải Phòng mừng Xuân Canh Tý 2020 4. Ngày họp mặt tất niên của Giáo sĩ, Tu sĩ GP. Buôn Mê Thuật

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes