Cha Giuse Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế giảng Lễ Hiển LInh tại Nhà thờ Vinh An, Gp. Ban Mê Thuột,Cha Giuse Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế giảng Lễ Hiển LInh tại Nhà thờ Vinh An, Gp. Ban Mê Thuột, Chúa Nhật 05.01.2020.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes