Giải Đáp Mục Vụ: Những giá trị gia đình thời nay bị đảo lộn! - Lm. Giuse Phạm Quốc Văn------------ Giải Đáp Mục Vụ Những vấn đề liên quan đến gia đình theo hướng của Giáo hội. Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes