MÙA BIẾT ƠN 2020 - TRI ÂN TPB VNCH MIỀN TRUNGMÙA BIẾT ƠN 2020 - TRI ÂN TPB VNCH MIỀN TRUNG Đóng góp cho chương trình Tri Ân TPB VNCH xin liên hệ: Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, Điện thoại: 0774848319, Email: tamdac170mpn@yahoo.fr, hoặc Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, Đt: 0932008601, Địa chỉ: 182/3 Đào Cử, TT. Cần Thạnh, H. Cần Giờ, Tp. HCM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo