Thánh Lễ Đầu Năm (Mùng 1 Tết) - Cầu Bình An Cho Năm Mới 25/01/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài GònThánh Lễ Đầu Năm (Mùng 1 Tết) - Cầu Bình An Cho Năm Mới 25/01/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes