Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ HCG - 14h00, 11/01/2020 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài GònThánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ HCG - 14h00, 11/01/2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo