Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế, Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam 2020Vào lúc 8h30 ngày 07/1, tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Trung, thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận KonTum đã chủ tế Thánh lễ Phong chức Linh mục cho 10 thầy Phó tế Dòng Ngôi Lời, và Phong chức Phó tế cho 8 thầy Dòng Ngôi Lời và 3 thầy Dòng Biển Đức – Thiên Hòa.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo